I Mercer er ikke due diligence en øvelse


I et selgers marked går transaksjoner lynraskt. Avtaler inngås med mindre informasjon enn det som er ideelt, og risikoen er høy. I et kjøpers marked snus alt på hodet. Private equity-kjøpere og strategiske kjøpere stiller vesentlig forskjellige krav til due diligence. En finanskjøpers interesse kan være begrenset til bare de risikomomentene som påvirker verdivurderingen, mens bedriftskjøpere må vurdere faktorer som har langsiktige ringvirkninger.

Due diligence og avtaleflyt

Å sikre due diligence for denne dynamiske markedsplassen krever praktisk og taktisk erfaring fra den virkelige verden. I Mercer har vi utviklet en omfattende prosess for å veilede kunder gjennom fusjons- og oppkjøpsprosessen. Vi har satt opp rammeverk som hjelper kunder med å gjenkjenne risiko, og undersøke potensielle økonomiske, skattemessige, juridiske, operasjonelle og administrative fallgruver. Vår HR-ekspertise gjør at vi kan identifisere HR-risikoer, deriblant kompensjasjon for ledere og talent, pensjonsrisikoer, stort gjennomtrekk, vanskelige arbeidsforhold og lokale forskrifter.

Omvendt due diligence

En selgers syn på en transaksjon skiller seg vesentlig fra en kjøpers. Selgere må vurdere den foreslåtte transaksjonen nøytralt og objektivt for å identifisere problemer og røde flagg på korrekt måte – noe mange selgere ikke er i stand til. Mercer hjelper selgere med å identifisere avsetninger og risiko og kvantifisere gjeld, slik at de proaktivt kan minimere eller reversere problemer for å maksimere verdien når de trekker seg ut.

Globale ressurser og kortere tidsfrister

Mercers globale tilstedeværelse betyr at vi kan ha due diligence-eksperter på stedet innen bare 24 timer. Å ha ressurser som snakker språket og kjenner den lokale lovgivningen, er klare fordeler. Det gjør at vi raskt og mer nøyaktig kan utføre due diligence, noe som er avgjørende i et selgers marked.

 

Informasjon for den virkelige verden

Mercer leverer inngående informasjon til kjøpere og selgere, både for private equity-firmaer og bedrifter. Vi har førstehånds, hardt ervervet erfaring fra hele spekteret av HR-disipliner, og vi har selvfølgelig evnen til å utføre due diligence om alt som berører et firmas regnskap, og som har med HR å gjøre.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt