Prosjektstyring med en høyere grad av presisjon og fasthet


Hvis en fusjon eller et oppkjøp skal lykkes, kreves det en feilfri prosess og en dyp forståelse av kritiske forretningsspørsmål fra flere perspektiver. Mercer har dokumentert prosjektstyringskompetanse fra bedriftsnivå og kan koordinere juss-, IT- og økonomifunksjonene.

Selgere og kjøpere – to svært forskjellige tidsrammer

Med dagens overveldende etterspørsel etter smarte investeringer har sitter selgere med en fordel. Mercers globale tilstedeværelse og omfattende erfaring gjør at vi kan mobilisere ressurser og inngå avtaler innenfor en konkurransedyktig tidsramme – noe som gjør at selgere ofte oppnår bedre resultater.

Skjerpet konkurranse betyr at kjøpere ofte må slå til uten å utføre tilstrekkelig due diligence, dempe risikoen, avklare lovgivningsspørsmål eller utvikle fullstendige planer for integrasjon etter fusjon og oppkjøp. Mercers prosjektstyringsvirksomhet (PMO) stiller til med ekspertise som setter kjøpere i stand til å handle og reagere på dagens avtaledynamikk raskt og selvsikkert.

Beredt fra første stund

Kløften mellom strategi og gjennomføring blir åpenbar fra første stund. Mercer stiller eksperter til rådighet på stedet som sikrer at du er beredt fra første stund over hele HR-domenet, deriblant når det gjelder lønn, goder, leder- og medarbeideravlønning samt selgergodtgjørelse så vel som HR-plattformer og -teknologi. At man er beredt fra første stund, vil hjelpe finanskjøpere med å opprettholde den nye enhetens verdi, samtidig som suksess i det lange løp sikres for bedriftskjøpere.

En flytende strategi

Mercer har den unike evnen til å strukturere våre PMO-tjenester etter de spesifike kravene i organisasjonen. Vi kan kikke deg over skulderen, levere ressurser for å styrke den interne kapasiteten eller styre hele prosjektet fra start til slutt, der vi utnytter velprøvde prosesser og erfaring fra tusenvis av transaksjoner. Vi sørger for friksjonsløs gjennomføring for kjøpere og selgere, for både finans- og bedriftskunder.

Snakk med en Mercer konsulent

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt