Aktuartjenester til pensjonskasser er blant Mercers kjerneleveranser. Vi er et av de største uavhengige aktuarmiljøene i Norge og leverer et meget bredt spekter av aktuarielle tjenester og rådgivning.  

Vi gjennomfører analyser for riktig prising av pensjons- og forsikringsrisiko. 

Forståelse av risiko og optimal utnyttelse av risikokapasitet er sentralt for god styring av virksomheten. Våre aktuarer foretar simuleringsanalyser og vurderinger på kort og lang sikt for optimal risikoutnyttelse sett både fra passivasiden (forsikring) og aktivasiden (stresstester, ALM analyser og vurdering av kapitalkrav).

Fleksible systemer

Vi har egne fleksible systemer slik at vi kan være i forkant av utviklingen og levere beregninger/analyser/simuleringer når det skjer endringer i rammebetingelsene eller for å kontrollere beregninger fra andre systemer.  

  • Aktuarberegninger av ytelsespensjon til regnskap
  • Premieanalyser
  • Forsikringsstrategi og total risiko strategi
  • ALM analyser (Asset and liability modelling)
  • Risikostyringsfunksjon
  • IORP-II
  • M&A
  • Endring av pensjonsordninger og konstruksjon av kompensasjon/overgangsordninger

Ta kontakt med oss i Mercer Norge om du ønsker mer informasjon

Vi vil kontakte deg innen kort tid. *Obligatoriske felt.
*Obligatoriske felt