Overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har gjort livet lettere for arbeidsgivere, men har også presentert nye utfordringer i markedet. De nye utfordringener blant annet;

  • Manglen på dybdekunnskap om markedet
  • Manglen på forståelse av leverandørenes egeninteresser
  • Innskudd blir automatisk blir plassert i kombinasjonsfond med svært lav risikoprofil

Hva du kan gjøre for å møte utfordringene? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra til å følge opp deres innskuddspensjonsordning

Mercer kan hjelpe deg å belyse utfordringene knyttet til innskuddspensjon og hvilke tiltak som kan iverksettes til fordel for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Pensjonsbeslutninger tatt i dag kan fort komme tilbake som en pensjonsboomerang i fremtiden. Hvis du ikke gjør noe, er du i fare for at pensjonsboomerangen slår kraftig tilbake. Det kan koste dyrt.

Flere problemområder


Det er ingen overraskelse at stadig flere selskaper velger innskuddspensjon. Ordningen gir arbeidsgivere økt kontroll over faste utgifter, og mer forutsigbarhet om fremtidige kostnader. Der man tidligere kunne oppleve store svingninger i kostnader, er man nå til enhver tid klar over hvilke utgifter man har, og kommer til å få. Samtidig er det flere ting arbeidsgivere bør være oppmerksom på etter overgangen (for eksempel undereksponering for risiko, tapte muligheter for meravkastning og dårlige beslutninger).   

Møt utfordingene gjennom god governance på innskuddspensjon


Man bør så fort som mulig få en økt forståelse for, og et aktivt forhold til hvilken pensjonsordning man tilbyr sine ansatte. Det koker ned til hvilket ansvar arbeidsgiver opplever at de har overfor de ansatte, og hvilken risiko de selv er villig til å ta. En arbeidsstokk som 20 eller 30 år fra i dag skal gå av med pensjon, og som innser at arbeidsgiver har gjort lite eller ingenting for å sikre dem best mulig pensjon, vil være lite fornøyd med det.

Hvordan Mercer kan hjelpe deg? Ved å etablere gode styringsrutiner for innskuddsbasert pensjonsordning. Vår DC Governance pakke:
 

 

Har du spørsmål, og ønsker å bli kontaktet av en konsulent i Mercer Norge?

Vennligst fyll ut skjemaet under:

*Obligatoriske felt